2020-03-29 15:01:50

PREPORUKE O ORGANIZACIJI RADNOGA DANA UČENIKA TIJEKOM ODRŽAVANJA NASTAVE NA DALJINU

Preporuke o organizaciji radnoga dana učenika tijekom održavanja nastave na daljinu

PREPORUKE O ORGANIZACIJI RADNOGA DANA UČENIKA TIJEKOM ODRŽAVANJA NASTAVE NA  DALJINU


Osnovna škola "Ostrog" Kaštel Lukšić